Ivit

Hoe combineer je gegevens vanuit verschillende systemen met elkaar?

Vaak heb je voor het beantwoorden van een vraag gegevens nodig uit meer dan één systeem. Verschillende gegevens moeten dan gecombineerd worden. Eerst moet uitgezocht worden hoe ze gecombineerd kunnen worden en daarna kan er één nieuwe database of tabel gemaakt worden. 

Als je bijvoorbeeld een goed antwoord wilt geven op de vraag of de polisinkomsten toereikend zijn om alle schades te kunnen dekken dan heb je waarschijnlijk meer informatie nodig dan alleen uit het schadesysteem. Naast de directe schadekosten zijn er allerlei indirecte kosten (bijvoorbeeld voor het afsluiten en onderhouden van polissen en voor het behandelen van schades) die ook meegeteld moeten worden. 

Gegevens kunnen alleen gecombineerd worden als in beide bronnen een overeenkomstig gegeven zit. Als bijvoorbeeld in één systeem een medewerker wordt vastgelegd door middel van een code en in een ander systeem met zijn voor- en achternaam dan kunnen deze systemen alleen gecombineerd worden als er een vertaaltabel is (of wordt gemaakt) die voor elke medewerker zijn naam en zijn code bevat.

Als van de verschillende bronnen één nieuwe database of tabel gemaakt wordt dan is dat  de basis voor standaard rapportages of voor het beantwoorden van adhoc vragen. Wanneer een dergelijke database of tabel wordt gebruikt door meerdere afdelingen dan draagt dit erg bij aan de eenduidigheid van informatie over de afdelingen heen. Het is immers veel gemakkelijker om dezelfde resultaten te krijgen als je vanuit dezelfde database werkt.

IVIT kan uitzoeken hoe gegevens gecombineerd moeten en kunnen worden. Vervolgens kan IVIT vanuit verschillende gegevensbronnen één nieuwe database opbouwen. 

 

Profiel Yvonne Vollebregt IVIT LinkedIn
IVIT Software Consulting
Stationsstraat 36
6651 ZZ DRUTEN
Mobiel: 06-24761272
E-mail: info@ivit.nl
Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen.